martes, 3 de marzo de 2015

2.002 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (45)

POST Nº 2.002   0  a    E-MAIL de contacto :  rdsarlef3@yahoo.es   TARRAGONA

19.122 VISITAS TOTALES // 36 VISITAS PARCIALES   (8/1/2.018)     27.535       

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (44)

http://rsarlef.blogspot.com.es/2015/03/1997-conservacion-de-la-naturaleza-44.html  (1.997)  (3/3/2.015)

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (40)

http://rsarlef.blogspot.com.es/2015/02/1961-conservacion-de-la-naturaleza-40.html  (1.961) (3/3/2.015)


CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA - PROPUESTA DE FILMACIÓN SOBRE PARQUES Y JARDINES - DICIEMBRE DEL 2.014 (1)

PELS HABITANTS I/O VISITANTS DE LA CIUDAD DE TARRAGONA I QUE HO VULGUESSIN FER DE FORMA HABITUAL. ES TRACTÀRIA DE DIRIGIR-SE AL ACTUAL PARC DE LA CIUTAT (PARC DEL FRANCOLI) I REALITZA LA FILMACIÓ DE TOTS ELS ARBRES I ARBUSTOS QUE S'HAN PLANTAT EN AQUESTOS ANYS DARRERS I MOLTS DELS QUALS SON ENCARA BASTANT PETITETS.

SE INTENTÀRIA QUE AMB UNA PERIOCITAT BIANUAL ES POGUES REPETIR LA EXPERIENCIA DE FER AQUESTA FILMACIÓ I QUE SERIA UNA FORMA AMB MOLTA CURA DE TRACTAR DE PRESERVAR LA SALUT I EL ESTUDI D'AQUESTS VEGETALS.  ES TRACTÀRIA DE ESTUDIAR AMB MES CURA I PRECISIÓ LES ESPECIES QUE NO SON D'ORIGEN NI DENOMINACIÓ MEDITERRÁNEA.

AQUESTES FILMACIONS TINDRIEN EN PRIMER LLOC UN CAIRE DE CONEIXEMENT DE LES MATEIXES I AMB EL TEMPS ES TRACTÀRIA  D'ANAR ORIENTANT I PLANIFICANT EL TREBALL AMB FINALITATS CIENTÍFIQUES.


AQUEST ARTICLE SERÀ COMPARTIT ENTRE LES SERIES DE EDICIÓ I MONTATGE DE VÍDEOS,  TARRAGONA, BARCELONA, CATALUNYA I LA DE EUROPA. CIUTATS EUROPEES DEL BLOG D'HISTÒRIA UNIVERSAL  I LES DE BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ DE LA NATURALESSA DEL BLOG PERSONAL DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA.

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  - MARZO DEL 2.014 (3)

NOTA A COLOCAR AL FINAL DE TODAS LAS SERIES DE ESTOS BLOGS CUANDO HACEMOS LA ENUMERACIÓN DE TODOS LOS VÍDEOS YOUTUBES QUE TENEMOS COLOCADOS EN LAS DISTINTAS SERIES DE ESTE BLOG Y LOS RESTANTES QUE FORMAN ESTA COLECCIÓN.

LOS NÚMEROS QUE APARECEN AL LADO DE LOS VÍDEOS YOUTUBE Y QUE HACEN REFERENCIA AL POST DENTRO DE LA SERIE Y AL POST EN GENERAL DENTRO DE TODO EL BLOG OBEDECEN AL VALOR QUE TENÍAN EN EL MOMENTO EN QUE FUERON COLOCADOS PERO COMO LAS SERIES ESTÁN SIENDO DE FORMA PERMANENTE MOVIDAS ESO SIGNIFICA QUE ES POSIBLE QUE LOS VÍDEOS NO ESTEN COLOCADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN EL MOMENTO EN EL QUE SE HACE LA CONSULTA PERO COMO LOS MOVIMIENTOS QUE GENERALMENTE SE HACEN DE LOS MISMOS SIEMPRE TIENEN UN ORDEN ASCENDENTE HAY QUE PROCEDER A BUSCARLOS A PARTIR DEL NÚMERO QUE DENTRO DE LA SERIE SE LE HACE REFERENCIA.

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (50)

http://rsarlef.blogspot.com.es/2015/03/2041-conservacion-de-la-naturaleza-50.html   (2.041)  (5/3/2.015)

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (46)

http://rsarlef.blogspot.com.es/2015/03/2007-conservacion-de-la-naturaleza-46.html  (2.007) (5/3/2.015)

CLICA AQUÍ ABAJO PARA EL CONTAJE :

http://salvamentoterracontajedevisitas.blogspot.com.es/2012/12/64-contaje-de-visitas-en-conservacion.html

No hay comentarios: